Mezi další služby naší kanceláře patří oceňování nemovitostí. Zpracováváme jak tržní tak i úřední oceňování (oceňování dle vyhlášky). Ve spolupráci s advokátní kanceláří zajišťujeme i právní servis. Mezi hlavní patří zápisy a vklady na katastr nemovitostí, převod nemovitostí, dědictví, dary a další právní služby také konzultace, včetně realitního a finančního poradenství. Máme bohaté zkušenosti, které s Vámi rádi budeme sdílet.

Oceňování

co od nás můžete očekávat?

  • Získání informace o výši hodnoty Vaší nemovitosti jak pro úřední účely (hypotéka, dědictví, určení výše daně apod), tak i pro případný prodej
  • Lepší představu o technickém stavu nemovitosti
  • Výstup ve formě závazného posudku certifikovaným odhadcem
  • Komplexní služby
Pro více informací nás kontaktujte zde

Poznámka: Tržní ocenění, ocenění dle zákona č. 151/1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a vyhlášky 3/2008 Sb o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997., Sb,o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška).

Logo DG Architects

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:
Na Palouku 2
100 00 Praha

Spojte se s námi:
+420 777 664 677
info@dgarch.cz

Váš architekt

 komplexní služby
 umíme naslouchat
 dodržujeme rozpočet i harmonogram
 navrhujeme funkční architekturu