rodinne-domy-small-top.jpg
rekonstrukce-small-top-new.jpg
zahrady-small-top.jpg
DG ARCHITECTS
VYTVÁŘÍ ARCHITEKTURU
PRO ŽIVOT I PRO PRÁCI

Zhmotnění Vašich myšlenek a přání týkající se prostředí ve kterém žijete a pracujete, prochází celou řadou procesů od prvotního nápadu, ujasnění možností, projektovou přípravu, jednání s úřady a dodavateli, kontroly provádění díla, koordinace a řízení stavby, až po realizace interiérů. Díky našim zkušenostem Vás provedeme celou cestou tak, aby Vás výsledek těšil.

VÍCE O NÁS ZDE

ARCHITEKTURA RODINNÉ DOMY A BYTY

Na začátku projektu jsou Vaše sny a myšlenky. Jakmile se rozhodnete pokročit dále, pak Vás rádi provedeme celým projektem tak, aby výsledek byl především splněním Vašich přání.

Každý dobrý a úspěšný projekt začíná seznámením se s Vaším záměrem, Vašimi přáními, koníčky a potřebami. Nasloucháme Vám, a díky tomu si z našich klientů často vytváříme i budoucí přátele.

Jakmile známe Vaše představy, tak je zhmotníme do formy studie. Zvažujeme vhodné varianty, společně pak prodiskutujeme a vybereme tu nejlepší. Tato část je pro úspěch projektu jedna z nejdůležitějších, proto jí věnujeme dostatek času. V tomto kroku již dáváme do souladu i vazby stavby na okolní prostředí, jako umístění podle světových stran, terénní možnosti, přípojky, okolní objekty apod. Stejně tak dáváme stavbu do souladu s uvažovaným rozpočtem. Pokud pro svůj záměr ještě hledáte vhodný pozemek či objekt, rádi Vám pomůžeme i v tomto ohledu. Spolupracujeme se šikovným a solidním realitním makléřem, který umí najít vhodný pozemek či nemovitost. A dále pak umíme zhodnotit nemovitost z hlediska technického stavu a vhodnosti pro Váš záměr.

Po výběru nejlepší varianty v rámci studie, zahájíme práce na projektu. Realizujeme kompletní projekty pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, byty, zahrady, rekreační objekty).Vedle architektonické části se dle typu projektu, řeší stavební část, statika, rozvody elektro, vody, kanalizace, vytápění, slaboproudé rozvody, elektrického zabezpečení (EPZ, alarmy), vzduchotechnika, interiéry, zahrada, a další.

Projekty jsou vyhotovovány v různých stupních, od projektu pro stavební povolení, projekt pro výběr dodavatele stavby, projekt realizační, až po projekt skutečného provedení stavby. Konkrétní rozsah je vhodné konzultovat se stavebním úřadem. Většina požadavků je dána stavebním zákonem. Protože si uvědomujeme jeho složitost, tak našim klientům pomáháme i v této oblasti.

Po ukončení projektové části, tedy poté co je Váš projekt na stvořen papíře, se řeší získání povolení. To zahrnuje zajištění stavebního povolení, územního souhlasu, podání ohlášení stavby. Dále pak projednání s dotčenými orgány státní správy (stavební úřad, hygienická služba, apod.), a ostatními účastníky řízení (sousedy apod.).

V průběhu povolovacího procesu Vám umíme pomoci s výběrem stavební firmy, včetně připravení vhodné smlouvy o dílo, apod.

Po úspěšném získání potřebných povolení je zahájena stavba. V tomto kroku zajišťujeme autorský dozor investora. Zde Vám pomůžeme s kontrolou stavby, vzorkováním materiálů a povrchů, řešení detailů, nečekaných skrytých překvapení, apod.

Jakmile je stavba úspěšně dokončená, pak požádáme o kolaudační souhlas. Po jeho získání se můžete stěhovat a užívat si Váš nový, vysněný, domov.

RODINNÉ DOMY
RODINNÉ DOMY
KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ
KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ
OCEŇOVÁNÍ
OCEŇOVÁNÍ
Logo DG Architects

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:
Na Palouku 2
100 00 Praha

Spojte se s námi:
+420 777 664 677
info@dgarch.cz

Váš architekt

 komplexní služby
 umíme naslouchat
 dodržujeme rozpočet i harmonogram
 navrhujeme funkční architekturu